مجموعه حرفه ای پکیج رام

?فروش ویژه پکیج رام ?

?ویژه تمام برندها
?تفکیک شده براساس مدل،ورژن اندروید
?شامل فایل های فارسی ویژه ایران (THR) برای گوشی های سامسونگ تا اندروید 8

 مجموعه شامل فلش فایل های برندهای زیر می باشد.

Samsung     Huawei     Lenovo     LG     HTC     China     Iphone     Dump File     Sert,Qcn,FRP,Pit

با ما همراه باشید

?????
KooshaTeam
ارتباط با ادمین

Samsung Galaxy A Series

Android 7.1.1
A530F
THR-A530FXXS2ARC2-A530FOJM1AQLC
THR-A530FXXU1AQLC-20180123205830
A730F
THR-A730FXXU1AQLE-20180129105400
THR-A730FXXU2ARB6-A730FOJM2ARB6

Android 8.0.0
A320F
THR-A320FXXU3CRF2-A320FOJV3CRG1
A520F
INS-A520FXXS4CRF6-A520FODD4CRD9
A530F
XSG-A530FXXU2BRG3-A530FOJM2BRG2
A730F
XSG-A730FXXU2BRG5-A730FOJM2BRG3

Samsung Galaxy E Series

Samsung Galaxy J Series

Android 5.1.1
J200H
THR-J200HXXU0AQK2-20180809083710

Android 7.1.1

J250F

THR-J250FXXU1AQL5-20180117101220
THR-J250FXXU2ARD3-20180430101140

J510F

THR-J510FXXU2BRA2-20180209095830
THR-J510FXXU2BRB2-20180312171920
XSG-J510FXXU2BQK5_J510FOJV2BQK5

J510H

EGY-J510HXXU2BQK5_J510HOJV2BQK5

Android 8.0.0
J330F
SER-J330FXXU3BRH1-J330FOXY3BRH1
J710F
THR-J710FXXU3BQK8-J710FOJV3BQJ2
XSG-J710FXXU3BQI8-20171031074630

Samsung Galaxy I Series

Samsung Galaxy G Series

Android 8.0.0
G570F
XSG-G570FXXU1CRH9-G570FOJV1CRH9
G930F
XEF-G930FXXU2ERG4-G930FXEF2ERF6
G935F
PHN-G935FXXU2ERG2_G935FPHN2ERG2
G950F/FD
DBT-G950FXXU3CRGB-G950FOXM3CRG9
TUR-G950FXXU1CRAP-G950FOXM1CRAP
XSG-G950FXXU1CRB7-G950FOXM1CRAP
G955F-FD
DBT-G955FXXU3CRGB-G955FOXM3CRG9
THR-G955FXXU1CRC7-G955FOXM1CRC7
TUR-G955FXXU1CRAP-G955FOXM1CRAP
XSG-G955FXXU1CRB7-G955FOXM1CRAP
G960F/FD
THR-G960FXXU1ARC5_G960FOXM1ARC4
THR-G960FXXU1ARD4-20180503085120
THR-G960FXXU2BRGA-20180809100210
G965F/FD
THR-G965FXXU1ARB3-20180309164330
THR-G965FXXU1ARC5-G965FOXM1ARC4
THR-G965FXXU1ARCC-G965FOXM1ARCA

Samsung Galaxy N Series

Android 7.1.1
N950F
THR-N950FXXU1AQH9-20170905085720
THR-N950FXXU3BRA8-20180214104110

Android 8.0.0

N950F
THR-N950FXXS4CRG1-N950FOXM4CRG4
THR-N950FXXU3CRC1-N950FOXM3CRC1
THR-N950FXXU4CRGA-20180807135110

Samsung Galaxy P Series

Android 7.1.1

P555
XSG-P555XXU1CQIA_P555OJV1CQIA

Samsung Galaxy T Series

Android 7.1.1

T355
XSG-T355XXU1CQJ2_T355OJV1CQJ2
T555
XSG-T555XXU1CQI5-T555OJV1CQI5