دانلود:فایل های کاربردی کامبینیشن_Samsun Galaxy Combination File

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

توضیحی در مورد فایل های COMBINATION سامسونگ و حذف FRP توسط آنها

این فایل ها ظاهرا فایل های خام هستند و هیچ چیزی روی انها نیست . در اصل این فایل ها به صورت safe mode گوشی شما را بالا خواهند اورد یکی از موارد استفاده هم حذف Frp توسط این فایل هاست . به این صورت که کافیه گوشیتون را توسط این فایل هایی که در نام انها COMBINATION به کار رفته است فلش کنید و سپس فایل اصلی و اخرین بیلد را روی گوشیتون بزنید و Frp حذف خواهد شد . همچنین میتوانید این فایل ها را روی گوشی مورد نظر رایت کرده و سپس از گزینه ی remove safe mode در باکس های نرم افزاری استفاده کنید.

ویژگیهای فایلهای COMBINATION :

امکان دانگرید بدون دردسر
حذف گوگل اکانت
رفع مشکلات عدم نصب رام
رفع مشکل هنگ پی در پی
حل مشکل ارور DRK
امکان تست تمامی قطعات دستگاه
ترمیم سریال NULL دربعضی موارد
و………

محتوای مجموعه

Android Nougat 7.1.1
COMBINATION-CHC-FA71-J3300ZCU1AQG2
Android Nougat 7.0
COMBINATION-ATT-FA70-J327AUCU1AQC2 لینک دانلود جدید
COMBINATION-FA70-G950FXXU1AQF1 لینک دانلود جدید
COMBINATION-FA70-G955FXXU1AQE3 لینک دانلود جدید
COMBINATION-FA70-G955USQU1AQD8 لینک دانلود جدید
COMBINATION-FAC-FA70-J530FXXU1AQE5 لینک دانلود جدید
COMBINATION-FAC-FA70-J530GMUBU1AQF4 لینک دانلود جدید
COMBINATION-FAC-FA70-J530GUBU1AQF4 لینک دانلود جدید
COMBINATION-FAC-FA70-J530YDXU1AQF2 لینک دانلود جدید
COMBINATION-OLC-FA70-J730GMDXU1AQF1 لینک دانلود جدید
COMBINATION-OXA-FA70-J330FNXXU1AQG3 لینک دانلود جدید
COMBINATION-OXA-FA70-J730FXXU1AQF3 لینک دانلود جدید
COMBINATION-OXA-FA70-J730GDXU1AQF1 لینک دانلود جدید
COMBINATION-OXY-FA70-J330GDXU1AQG4 لینک دانلود جدید
Android Marshmallow 6.0
COMBINATION-ATT-FA60-J120AUCU1APC1-ATTFAC لینک دانلود جدید
COMBINATION-ATT-FA60-J320AUCU1APD1-ATTFA60 لینک دانلود جدید
COMBINATION-FA60-G930FXXU1APC7-CL7570560 لینک دانلود جدید
COMBINATION-FA60-G935FXXU1APB2-CL7208443 لینک دانلود جدید
COMBINATION-FA60-G935FXXU1APC7-CL7570560 لینک دانلود جدید
COMBINATION-FA60-G935FXXU1APC8-CL7570560 لینک دانلود جدید
COMBINATION-ODD-FA60-C900FDDU1AQF1 لینک دانلود جدید
COMBINATION-OXA-FA60-J710FXXU1APD3-OXA1APD3 لینک دانلود جدید
COMBINATION-TMB-FA60-J700TUVU1APD4-TMB1APD4 لینک دانلود جدید
COMBINATION-FA60-G935FXXU1AQC2-CL7964511 لینک دانلود جدید
COMBINATION-OXE-FA60-G532GDXU1AQB1-OXEFA60 لینک دانلود جدید
COMBINATION-OXE-FA60-G532GDXU1AQB1-OXEFA60 لینک دانلود جدید
COMBINATION-PAP-FA60-A520XXXU1APL7-PAP1APL7 لینک دانلود جدید
COMBINATION-FAC-FA60-A720XXXU1APL7-FAC1APL7 لینک دانلود جدید
COMBINATION-ODD-FA60-G610FDDU1AQA4-ODDFA60 لینک دانلود جدید
COMBINATION-OXE-FA60-G532GDXU1AQB1-OXEFA60 لینک دانلود جدید
COMBINATION-UUB-FA60-G610MUBU1APJ1-UUBFAC لینک دانلود جدید
COMBINATION-UUB-FA60-G610MUBU1API2-UUBFAC لینک دانلود جدید
COMBINATION-OXY-FA60-A320FXXU1AQB3-OXYFAC لینک دانلود جدید
COMBINATION-OXY-FA60-A320FXXU1AQA3-OXYFAC لینک دانلود جدید
COMBINATION-OXY-FA60-A320FXXU1AQA2-OXYFAC لینک دانلود جدید
COMBINATION-FAC-FA60-A520FXXU1AQA6-FAC1AQA6 لینک دانلود جدید
COMBINATION-FAC-FA60-A520FXXU1AQA5-FAC1AQA5 لینک دانلود جدید
COMBINATION-CHC-FA60-C7010ZCU1AQB1 لینک دانلود جدید
COMBINATION-OJV-FA60-G570FXXU1APJ2-OJV1APJ2 لینک دانلود جدید
Android Lollipop 5.1
COMBINATION-FA51-G928AUCU2AOJ1-CL6053901 لینک دانلود
COMBINATION-FA51-G928AUCU2AOK1-CL6053901 لینک دانلود
COMBINATION-FA51-G928CXXU2AOJ1-CL5994902 لینک دانلود
COMBINATION-FA51-G928FXXU3API1-CL5994902 لینک دانلود
COMBINATION-FA51-G928TUVU2AOL1-CL6509480 لینک دانلود
COMBINATION-FA51-G928VVRU2AOL1-CL6509480 لینک دانلود
COMBINATION-FA51-N920AUCU2AOK2-CL6053901 لینک دانلود
COMBINATION-FA51-N920CXXU2AOJ1-CL5887629 لینک دانلود
COMBINATION-FA51-N920CXXU2APA1-CL6352757 لینک دانلود
COMBINATION-FA51-N920CXXU3API1-CL6352757 لینک دانلود
COMBINATION-FA51-N920CXXU3API1-CL6352757 لینک دانلود
COMBINATION-FA51-N920PVPU2AOI3-CL5847141 لینک دانلود
COMBINATION-FA51-N920TUVU2AOK1-CL6048796 لینک دانلود
COMBINATION-FA51-N920VVRU2APA1-CL7082958 لینک دانلود
COMBINATION-FA51-N920VVRU3API2 لینک دانلود
COMBINATION-FAC-FA51-A510FDXXU1APA1-FAC لینک دانلود
COMBINATION-FAC-FA51-A510FXXU3API1 لینک دانلود
COMBINATION-FAC-FA51-A510FXXU1APC2-FAC لینک دانلود
COMBINATION-FAC-FA51-A710FDXXU1APA1-FAC1APA1 لینک دانلود
COMBINATION-FAC-FA51-A800FXXU1AOJ2-FAC لینک دانلود
COMBINATION-FAC-FA51-A800FXXU1AOJ2-FAC لینک دانلود
COMBINATION-FAC-FA51-J105FXXU0APB2-FAC0APB2 لینک دانلود
COMBINATION-LRA-FA51-G360R6WWU1AOI1-LRA1AOI1 لینک دانلود
COMBINATION-ODD-FA51-J200GDCU1APG1-ODD1APG1 لینک دانلود
COMBINATION-ODD-FA51-J200GDDU1API1-ODD1API1 لینک دانلود
COMBINATION-ODD-FA51-J200HXXU0APB1-ODD0APB1 لینک دانلود
COMBINATION-OJV-FA51-J111FXXU0APC1-OJVFAC لینک دانلود
COMBINATION-OXA-FA51-G361FXXU1AOL1-OXA1AOL1 لینک دانلود
COMBINATION-OXA-FA51-G903FXXU1AOH1-OXA1AOH1 لینک دانلود
COMBINATION-OXE-FA51-G361HXXU0AOG3-OXE0AOG3 لینک دانلود
COMBINATION-OXE-FA51-J500HXXU1AOF8-OXE1AOF8 لینک دانلود
COMBINATION-TMB-FA51-G360TUVU1APD3-TMB1APD3 لینک دانلود
Android Lollipop 5.0
COMBINATION-ACG-FA50-G925R7WWU2AOF1-ACG2AOF1 لینک دانلود
COMBINATION-ATT-FA50-G890AUCU3AOL1-ATT3AOL1 لینک دانلود
COMBINATION-ATT-FA50-G920AUCU3AOL3-ATT3AOL3 لینک دانلود
COMBINATION-ATT-FA50-G920AUCU4APF1-ATT4APF1 لینک دانلود
COMBINATION-ATT-FA50-G925AUCU3AOL2-ATT3AOL2 لینک دانلود
COMBINATION-FA50-G890AUCU3AOK2.tar لینک دانلود
COMBINATION-G920i-XSA-FA50-G920IDVU3AOL2 لینک دانلود
COMBINATION-G925i-XSA-FA50-G925IDVU3AOL2 لینک دانلود
COMBINATION-LRA-FA50-G920R6WWU3AOJ1-LRA3AOJ1 لینک دانلود
COMBINATION-LRA-FA50-G920R6WWU3AOJ1-LRA3AOJ1 لینک دانلود
COMBINATION-LRA-FA50-G925R6WWU3AOJ1-LRA3AOJ1 لینک دانلود
COMBINATION-OXA-FA50-G920FXXU1AOG2-OXA1AOG2 لینک دانلود
COMBINATION-OXA-FA50-G920FXXU1AOG2-OXA1AOG2REV2 لینک دانلود
COMBINATION-OXA-FA50-G920FXXU2AOG2-OXA2AOG2 لینک دانلود
COMBINATION-OXA-FA50-G920FXXU3AOK3-OXA3AOK3 لینک دانلود
COMBINATION-OXA-FA50-G925FXXU1AOF1-OXA1AOF1 لینک دانلود
COMBINATION-OXA-FA50-G925FXXU2AOG1-OXA2AOG1 لینک دانلود
COMBINATION-OXA-FA50-G925FXXU3AOK1-OXA3AOK1 لینک دانلود
COMBINATION-SPT-FA50-G920PVPU3AOI2-SPT3AOI2 لینک دانلود
COMBINATION-SPT-FA50-G925PVPU3AOI2-SPT3AOI2 لینک دانلود
COMBINATION-TMB-FA50-G920TUVU3APA1-TMB3APA1 لینک دانلود
COMBINATION-TMB-FA50-G920TUVU4APE1-TMB4APE1 لینک دانلود
COMBINATION-TMB-FA50-G925TUVU3AOL2-TMB3AOL2 لینک دانلود
COMBINATION-TMB-FA50-G925TUVU3APA1-TMB3APA1 لینک دانلود
COMBINATION-TMB-FA50-G925TUVU4APE1-TMB4APE1 لینک دانلود
COMBINATION-USC-FA50-G925R4TYU3AOJ1 لینک دانلود
COMBINATION-VZW-FA50-G920VVRU4AOJ2-VZW4AOJ2 لینک دانلود
COMBINATION-VZW-FA50-G925VVRU4AOJ1-VZW4AOJ1 لینک دانلود
COMBINATION-VZW-FA50-J100VVRU3AOH2-VZW3AOH2 لینک دانلود
COMBINATION-XSA-FA50-G920IDVU2AOL1-XSA2AOL1 لینک دانلود
Android KitKat 4.4
COMBINATION-AIO-FA44-G360AZTUU3AOG1-AIO3AOG1 لینک دانلود
COMBINATION-AIO-FA44-G900AZTUU3AOG1-AIO3AOG1 لینک دانلود
COMBINATION-ATT-FA44-G900AUCU4AOI2-ATT4AOI2 لینک دانلود
COMBINATION-ATT-FA44-N910AUCU2AOF1-ATT2AOF1 لینک دانلود
COMBINATION-G750A-ATT-FA44-G750AUCU3AOF1 لینک دانلود
COMBINATION-G800A-ATT-FA44-G800AUCU3AOF1 لینک دانلود
COMBINATION-OLB-FA44-N910HXXU2AE@’UEBB لینک دانلود
COMBINATION-OXA-FA44-G360FXXU1ANK5-OXA لینک دانلود
COMBINATION-OXA-FA44-N910CXXU1AOJ1-OXA لینک دانلود
COMBINATION-OXA-FA44-N910CXXU2AOJ1-OXA لینک دانلود
COMBINATION-OXA-FA44-N910FXXU1AOH1-OXA لینک دانلود
COMBINATION-OXA-FA44-N915FXXU1AOA2-OXA-3903541 لینک دانلود
COMBINATION-OXE-FA44-G355HXXU0AOF2-OXE0AOF2 لینک دانلود
COMBINATION-OXE-FA44-J100HXXU0APB2-OXE0APB2-CL989502 لینک دانلود
COMBINATION-OXY-FA44-A300HXXU1ANL2-OXY-CL220370 لینک دانلود
COMBINATION-OXY-FA44-A300HXXU1AOA2-OXY-CL220370 لینک دانلود
COMBINATION-OXY-FA44-A500HXXU1AOB1-OXY-CL4310197 لینک دانلود
COMBINATION-OXY-FA44-G800HXXU1ANH2-OXY1ANH2-2468678 لینک دانلود
COMBINATION-SER-FA44-E500HXXU1AOE1-SER-CL4417317 لینک دانلود
COMBINATION-SPR-FA44-N915PVPU4AOF2-SPR4AOF2-3798475 لینک دانلود
COMBINATION-SPT-FA44-G360PVPU2AOG1-SPT2AOG1-CL303177 لینک دانلود
COMBINATION-SPT-FA44-G900PVPU3AOF1-SPT3AOF1-1955848 لینک دانلود
COMBINATION-SPT-FA44-N910PVPU4AOG1-SPT4AOG1-3045383 لینک دانلود
COMBINATION-TMB-FA44-G900TUVU1AOJ1-TMB1AOJ1-6098106 لینک دانلود
COMBINATION-TMB-FA44-N910T3UVU1AOF2-TMB1AOF2-5236631 لینک دانلود
COMBINATION-TMB-FA44-N915TUVU1AOA2-TMB1AOA2-3797961 لینک دانلود
COMBINATION-USC-FA44-G900R4VXU2AOF1-USC2AOF1-2566909 لینک دانلود
COMBINATION-USC-FA44-N910R4TYU1ANK2-USC1ANK2-2932719 لینک دانلود
COMBINATION-VZW-FA44-G900VVRU2APA1-VZW2APA1-2572656 لینک دانلود
COMBINATION-VZW-FA44-N915VVRU1AOC1-VZW1AOC1-3559318 لینک دانلود
Android Jelly Bean 4
COMBINATION-FAJP-G3815XXUAMK2-FAJP لینک دانلود
COMBINATION-FAJP-I9500XXUAMCE-299315 لینک دانلود
COMBINATION-FAJP-N900AUCUCNE1 لینک دانلود
COMBINATION-FAJP-N900PVPUCNB1 لینک دانلود
COMBINATION-FAJP-N900R4TYUCNB1 لینک دانلود
COMBINATION-FAJP-N900TUVUCNB14 لینک دانلود
لینک دانلود
Samsung ADB Enabled file لینک دانلود
لینک دانلود
فایل های کم جم BOOT و SBOOT جهت فعال سازی  ADB
 ENABLE ADB Samsung
Samsung Galaxy A310xx لینک دانلود
Samsung Galaxy A310FXXU1AOL3+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A310FXXU2APG1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A510xx لینک دانلود
Samsung Galaxy A510FDOJP4CQDL+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A510FDXXU4CQDL+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A510FXXU1AOL7+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A510FXXU1AOL7+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A510FXXU2APC2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A510FXXU2APG1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A510FXXU4CQDL+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A510YDXU1AOL7+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A510YDXU1APA2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A510F+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A710xx لینک دانلود
Samsung Galaxy A710FXXU1AOL6+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A710FXXU1APC3+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A710FXXU1APG2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A710FXXU1APG2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A710YDXU1APC1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A710YDXU1APD1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A710YDXU1APG2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A910xx لینک دانلود
Samsung Galaxy A910FXXU1APG1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy A910FXXU1APG1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G389xx لینک دانلود
Samsung Galaxy G389FXXU1APC2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G389FXXU1APC2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G389FXXU1APE1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G532xx لینک دانلود
Samsung Galaxy G532F+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G600xx لینک دانلود
Samsung Galaxy G600FYXXU1APF1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G600FYXXU1APF1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G610F لینک دانلود
Samsung Galaxy G610F+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G903F لینک دانلود
Samsung Galaxy G903FXXU1AOH1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G903FXXU1AOH1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G928xx لینک دانلود
Samsung Galaxy G928FXXU1AOL2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G928FXXU1AOL2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G928FXXU2AOL2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G928GDDU2AOK1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G930xx لینک دانلود
Samsung Galaxy G930FXXU1APB4+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G930FXXU1APB4+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G930FXXU1APG2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G935xx لینک دانلود
Samsung Galaxy G935FXXU1APG2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G935FXXU1APG2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G950 S8 لینک دانلود
Samsung Galaxy G950FXXU1AQDA+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy G955 S8 PLUS لینک دانلود
Samsung Galaxy G955FXXU1AQDB+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J105xx لینک دانلود
Samsung Galaxy J105BUBU0APB2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J105BUBU0APB2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J105HXXU0APB2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J106B لینک دانلود
Samsung Galaxy J106B+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J111xx لینک دانلود
Samsung Galaxy J111F+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J111M+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J120xx لینک دانلود
Samsung Galaxy J120FNXXU1APC2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J120FNXXU1APC2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J120FNXXU1APF1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J120FXXU1APD1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J120FXXU1APD1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J120FXXU1APF1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J200xx لینک دانلود
Samsung Galaxy J200HXXU0APF1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J200HXXU0APF1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J210F لینک دانلود
Samsung Galaxy J210F+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J320xx لینک دانلود
Samsung Galaxy J320FXXU0APB1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J320FXXU0APB1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J320PVPE1AOK8+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J320PVPE1AOK8+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J320YXXU1APC2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J510xx لینک دانلود
Samsung Galaxy J510FNXXU1APC3+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J510GNDXU1APD5+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J510HXXU1APC5+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J700H لینک دانلود
Samsung Galaxy J700HXXU2APE1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J710xx لینک دانلود
Samsung Galaxy J710FXXU1APD2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J710FXXU1APG1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J710GNDXU1APF1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy J710GNDXU1APG2+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy N930F لینک دانلود
Samsung Galaxy N930FXXU1APH7+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy T560xx لینک دانلود
Samsung Galaxy T560NUBNN1BPL1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy T560NUUES1BPL1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy T580 لینک دانلود
Samsung Galaxy T580XXU1APE3+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy T585 لینک دانلود
Samsung Galaxy T585XXU1APH1+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy T677 لینک دانلود
Samsung Galaxy T677DXU1AOJ3+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy T813 لینک دانلود
Samsung Galaxy T813XXU1APD4+SBOOT لینک دانلود
Samsung Galaxy T819 لینک دانلود
Samsung Galaxy T819YDXU1APE1+SBOOT لینک دانلود

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.