مجموعه فایل های کاربردی کامبینیشن-Samsun Galaxy Combination File

توضیحی در مورد فایل های COMBINATION سامسونگ و حذف FRP توسط آنها

این فایل ها ظاهرا فایل های خام هستند و هیچ چیزی روی انها نیست . در اصل این فایل ها به صورت safe mode گوشی شما را بالا خواهند اورد یکی از موارد استفاده هم حذف Frp توسط این فایل هاست . به این صورت که کافیه گوشیتون را توسط این فایل هایی که در نام انها COMBINATION به کار رفته است فلش کنید و سپس فایل اصلی و اخرین بیلد را روی گوشیتون بزنید و Frp حذف خواهد شد . همچنین میتوانید این فایل ها را روی گوشی مورد نظر رایت کرده و سپس از گزینه ی remove safe mode در باکس های نرم افزاری استفاده کنید.

ویژگیهای فایلهای COMBINATION :

امکان دانگرید بدون دردسر
حذف گوگل اکانت
رفع مشکلات عدم نصب رام
رفع مشکل هنگ پی در پی
حل مشکل ارور DRK
امکان تست تمامی قطعات دستگاه
ترمیم سریال NULL دربعضی موارد
و………

محتوای مجموعه

Android Nougat 7.1.1

COMBINATION_CHC_FA71_J3300ZCU1AQG2

Android Nougat 7.0

COMBINATION_ATT_FA70_J327AUCU1AQC2
COMBINATION_FA70_G950FXXU1AQF1 New
COMBINATION_FA70_G955FXXU1AQE3 New
COMBINATION_FA70_G955USQU1AQD8 New
COMBINATION_FAC_FA70_J530FXXU1AQE5
COMBINATION_FAC_FA70_J530GMUBU1AQF4
COMBINATION_FAC_FA70_J530GUBU1AQF4
COMBINATION_FAC_FA70_J530YDXU1AQF2
COMBINATION_OLC_FA70_J730GMDXU1AQF1
COMBINATION_OXA_FA70_J330FNXXU1AQG3
COMBINATION_OXA_FA70_J730FXXU1AQF3
COMBINATION_OXA_FA70_J730GDXU1AQF1
COMBINATION_OXY_FA70_J330GDXU1AQG4

Android Marshmallow 6.0

COMBINATION_ATT_FA60_J120AUCU1APC1_ATTFAC
COMBINATION_ATT_FA60_J320AUCU1APD1_ATTFA60
COMBINATION_FA60_G930FXXU1APC7_CL7570560
COMBINATION_FA60_G935FXXU1APB2_CL7208443
COMBINATION_FA60_G935FXXU1APC7_CL7570560
COMBINATION_FA60_G935FXXU1APC8_CL7570560
COMBINATION_ODD_FA60_C900FDDU1AQF1
COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU1APD3_OXA1APD3
COMBINATION_TMB_FA60_J700TUVU1APD4_TMB1APD4
COMBINATION_FA60_G935FXXU1AQC2_CL7964511 New
COMBINATION_OXE_FA60_G532GDXU1AQB1_OXEFA60_G532GOLB1AQB1_CL9995279 New
COMBINATION_OXE_FA60_G532GDXU1AQB1_OXEFA60_G532GOLB1AQB1_CL9995315 New
COMBINATION_PAP_FA60_A520XXXU1APL7_PAP1APL7_CL10149291 New
COMBINATION_FAC_FA60_A720XXXU1APL7_FAC1APL7_CL10149291 New
COMBINATION_ODD_FA60_G610FDDU1AQA4_ODDFA60_G610FDDU1AQA4_CL9139094 New
COMBINATION_OXE_FA60_G532GDXU1AQB1_OXEFA60_G532GOLB1AQB1_CL9995315 New
COMBINATION_UUB_FA60_G610MUBU1APJ1_UUBFAC New
COMBINATION_UUB_FA60_G610MUBU1API2_UUBFAC New
COMBINATION_OXY_FA60_A320FXXU1AQB3_OXYFAC New
COMBINATION_OXY_FA60_A320FXXU1AQA3_OXYFAC New
COMBINATION_OXY_FA60_A320FXXU1AQA2_OXYFAC New
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU1AQA6_FAC1AQA6 New
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU1AQA5_FAC1AQA5 New
COMBINATION_CHC_FA60_C7010ZCU1AQB1 New
COMBINATION_OJV_FA60_G570FXXU1APJ2_OJV1APJ2 New

Android Lollipop 5.1

COMBINATION_FA51_G928AUCU2AOJ1_CL6053901
COMBINATION_FA51_G928AUCU2AOK1_CL6053901
COMBINATION_FA51_G928CXXU2AOJ1_CL5994902
COMBINATION_FA51_G928FXXU3API1_CL5994902
COMBINATION_FA51_G928TUVU2AOL1_CL6509480
COMBINATION_FA51_G928VVRU2AOL1_CL6509480
COMBINATION_FA51_N920AUCU2AOK2_CL6053901
COMBINATION_FA51_N920CXXU2AOJ1_CL5887629
COMBINATION_FA51_N920CXXU2APA1_CL6352757
COMBINATION_FA51_N920CXXU3API1_CL6352757
COMBINATION_FA51_N920CXXU3API1_CL6352757
COMBINATION_FA51_N920PVPU2AOI3_CL5847141
COMBINATION_FA51_N920TUVU2AOK1_CL6048796
COMBINATION_FA51_N920VVRU2APA1_CL7082958
COMBINATION_FA51_N920VVRU3API2_FACTORY
COMBINATION_FAC_FA51_A510FDXXU1APA1_FAC_CL6908546
COMBINATION_FAC_FA51_A510FXXU3API1_FACTORY
COMBINATION_FAC_FA51_A510FXXU1APC2_FAC_CL7493911
COMBINATION_FAC_FA51_A710FDXXU1APA1_FAC1APA1_CL6813466
COMBINATION_FAC_FA51_A800FXXU1AOJ2_FAC_CL5915908
COMBINATION_FAC_FA51_A800FXXU1AOJ2_FAC_CL5915908
COMBINATION_FAC_FA51_J105FXXU0APB2_FAC0APB2_CL7007461
COMBINATION_LRA_FA51_G360R6WWU1AOI1_LRA1AOI1_CL788035
COMBINATION_ODD_FA51_J200GDCU1APG1_ODD1APG1_CL8579300
COMBINATION_ODD_FA51_J200GDDU1API1_ODD1API1_CL9128098
COMBINATION_ODD_FA51_J200HXXU0APB1_ODD0APB1_CL867111
COMBINATION_OJV_FA51_J111FXXU0APC1_OJVFAC_CL7391163
COMBINATION_OXA_FA51_G361FXXU1AOL1_OXA1AOL1_CL901791
COMBINATION_OXA_FA51_G903FXXU1AOH1_OXA1AOH1_CL5595455
COMBINATION_OXE_FA51_G361HXXU0AOG3_OXE0AOG3_CL736179
COMBINATION_OXE_FA51_J500HXXU1AOF8_OXE1AOF8_CL670776
COMBINATION_TMB_FA51_G360TUVU1APD3_TMB1APD3_CL5929820

Android Lollipop 5.0

COMBINATION_ACG_FA50_G925R7WWU2AOF1_ACG2AOF1_CL5134654
COMBINATION_ATT_FA50_G890AUCU3AOL1_ATT3AOL1_CL6309376
COMBINATION_ATT_FA50_G920AUCU3AOL3_ATT3AOL3_CL6591030
COMBINATION_ATT_FA50_G920AUCU4APF1_ATT4APF1_CL6591030
COMBINATION_ATT_FA50_G925AUCU3AOL2_ATT3AOL2_CL6309376
COMBINATION_FA50_G890AUCU3AOK2.tar
COMBINATION_G920i_XSA_FA50_G920IDVU3AOL2_FACTORY
COMBINATION_G925i_XSA_FA50_G925IDVU3AOL2_FACTORY
COMBINATION_LRA_FA50_G920R6WWU3AOJ1_LRA3AOJ1_CL5134654
COMBINATION_LRA_FA50_G920R6WWU3AOJ1_LRA3AOJ1_CL5134654
COMBINATION_LRA_FA50_G925R6WWU3AOJ1_LRA3AOJ1_CL5134654
COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU1AOG2_OXA1AOG2_CL5496430
COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU1AOG2_OXA1AOG2REV2
COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU2AOG2_OXA2AOG2_CL5496430
COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU3AOK3_OXA3AOK3_CL6413986
COMBINATION_OXA_FA50_G925FXXU1AOF1_OXA1AOF1_CL5149897
COMBINATION_OXA_FA50_G925FXXU2AOG1_OXA2AOG1_CL5440546
COMBINATION_OXA_FA50_G925FXXU3AOK1_OXA3AOK1_CL6413986
COMBINATION_SPT_FA50_G920PVPU3AOI2_SPT3AOI2_CL5133452
COMBINATION_SPT_FA50_G925PVPU3AOI2_SPT3AOI2_CL5133452
COMBINATION_TMB_FA50_G920TUVU3APA1_TMB3APA1_CL6309376
COMBINATION_TMB_FA50_G920TUVU4APE1_TMB4APE1_CL6309376
COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU3AOL2_TMB3AOL2_CL6309376
COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU3APA1_TMB3APA1_CL6309376
COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU4APE1_TMB4APE1_CL6309376
COMBINATION_USC_FA50_G925R4TYU3AOJ1
COMBINATION_VZW_FA50_G920VVRU4AOJ2_VZW4AOJ2_CL5133452
COMBINATION_VZW_FA50_G925VVRU4AOJ1_VZW4AOJ1_CL5133452
COMBINATION_VZW_FA50_J100VVRU3AOH2_VZW3AOH2_CL500928
COMBINATION_XSA_FA50_G920IDVU2AOL1_XSA2AOL1_CL6411720

Android KitKat 4.4

COMBINATION_AIO_FA44_G360AZTUU3AOG1_AIO3AOG1_CL408845
COMBINATION_AIO_FA44_G900AZTUU3AOG1_AIO3AOG1_1572277
COMBINATION_ATT_FA44_G900AUCU4AOI2_ATT4AOI2_2166968
COMBINATION_ATT_FA44_N910AUCU2AOF1_ATT2AOF1_3798475
COMBINATION_G750A_ATT_FA44_G750AUCU3AOF1_FACTORY
COMBINATION_G800A_ATT_FA44_G800AUCU3AOF1_FACTORY
COMBINATION_OLB_FA44_N910HXXU2AE@’UEBB_3358113
COMBINATION_OXA_FA44_G360FXXU1ANK5_OXA_CL254759_QB3136798
COMBINATION_OXA_FA44_N910CXXU1AOJ1_OXA_3358113
COMBINATION_OXA_FA44_N910CXXU2AOJ1_OXA_3358113
COMBINATION_OXA_FA44_N910FXXU1AOH1_OXA_3357306
COMBINATION_OXA_FA44_N915FXXU1AOA2_OXA_3903541
COMBINATION_OXE_FA44_G355HXXU0AOF2_OXE0AOF2_1677802
COMBINATION_OXE_FA44_J100HXXU0APB2_OXE0APB2_CL989502
COMBINATION_OXY_FA44_A300HXXU1ANL2_OXY_CL220370
COMBINATION_OXY_FA44_A300HXXU1AOA2_OXY_CL220370
COMBINATION_OXY_FA44_A500HXXU1AOB1_OXY_CL4310197
COMBINATION_OXY_FA44_G800HXXU1ANH2_OXY1ANH2_2468678
COMBINATION_SER_FA44_E500HXXU1AOE1_SER_CL4417317
COMBINATION_SPR_FA44_N915PVPU4AOF2_SPR4AOF2_3798475
COMBINATION_SPT_FA44_G360PVPU2AOG1_SPT2AOG1_CL303177
COMBINATION_SPT_FA44_G900PVPU3AOF1_SPT3AOF1_1955848
COMBINATION_SPT_FA44_N910PVPU4AOG1_SPT4AOG1_3045383
COMBINATION_TMB_FA44_G900TUVU1AOJ1_TMB1AOJ1_6098106
COMBINATION_TMB_FA44_N910T3UVU1AOF2_TMB1AOF2_5236631
COMBINATION_TMB_FA44_N915TUVU1AOA2_TMB1AOA2_3797961
COMBINATION_USC_FA44_G900R4VXU2AOF1_USC2AOF1_2566909
COMBINATION_USC_FA44_N910R4TYU1ANK2_USC1ANK2_2932719
COMBINATION_VZW_FA44_G900VVRU2APA1_VZW2APA1_2572656
COMBINATION_VZW_FA44_N915VVRU1AOC1_VZW1AOC1_3559318

Android Jelly Bean 4

COMBINATION_FAJP_G3815XXUAMK2_FAJP
COMBINATION_FAJP_I9500XXUAMCE_299315
COMBINATION_FAJP_N900AUCUCNE1
COMBINATION_FAJP_N900PVPUCNB1
COMBINATION_FAJP_N900R4TYUCNB1
COMBINATION_FAJP_N900TUVUCNB14

Samsung ADB Enabled file

فایل های کم جم BOOT و SBOOT جهت فعال سازی  ADB
 ENABLE ADB Samsung 

Samsung Galaxy A310xx
Samsung Galaxy A310FXXU1AOL3+SBOOT
Samsung Galaxy A310FXXU2APG1+SBOOT
Samsung Galaxy A510xx
Samsung Galaxy A510FDOJP4CQDL+SBOOT
Samsung Galaxy A510FDXXU4CQDL+SBOOT
Samsung Galaxy A510FXXU1AOL7+SBOOT
Samsung Galaxy A510FXXU1AOL7+SBOOT
Samsung Galaxy A510FXXU2APC2+SBOOT
Samsung Galaxy A510FXXU2APG1+SBOOT
Samsung Galaxy A510FXXU4CQDL+SBOOT
Samsung Galaxy A510YDXU1AOL7+SBOOT
Samsung Galaxy A510YDXU1APA2+SBOOT
Samsung Galaxy A510F+SBOOT
Samsung Galaxy A710xx
Samsung Galaxy A710FXXU1AOL6+SBOOT
Samsung Galaxy A710FXXU1APC3+SBOOT
Samsung Galaxy A710FXXU1APG2+SBOOT
Samsung Galaxy A710FXXU1APG2+SBOOT
Samsung Galaxy A710YDXU1APC1+SBOOT
Samsung Galaxy A710YDXU1APD1+SBOOT
Samsung Galaxy A710YDXU1APG2+SBOOT
Samsung Galaxy A910xx
Samsung Galaxy A910FXXU1APG1+SBOOT
Samsung Galaxy A910FXXU1APG1+SBOOT
Samsung Galaxy G389xx
Samsung Galaxy G389FXXU1APC2+SBOOT
Samsung Galaxy G389FXXU1APC2+SBOOT
Samsung Galaxy G389FXXU1APE1+SBOOT
Samsung Galaxy G532xx
Samsung Galaxy G532F+SBOOT
Samsung Galaxy G600xx
Samsung Galaxy G600FYXXU1APF1+SBOOT
Samsung Galaxy G600FYXXU1APF1+SBOOT
Samsung Galaxy G610F
Samsung Galaxy G610F+SBOOT
Samsung Galaxy G903F
Samsung Galaxy G903FXXU1AOH1+SBOOT
Samsung Galaxy G903FXXU1AOH1+SBOOT
Samsung Galaxy G928xx
Samsung Galaxy G928FXXU1AOL2+SBOOT
Samsung Galaxy G928FXXU1AOL2+SBOOT
Samsung Galaxy G928FXXU2AOL2+SBOOT
Samsung Galaxy G928GDDU2AOK1+SBOOT
Samsung Galaxy G930xx
Samsung Galaxy G930FXXU1APB4+SBOOT
Samsung Galaxy G930FXXU1APB4+SBOOT
Samsung Galaxy G930FXXU1APG2+SBOOT
Samsung Galaxy G935xx
Samsung Galaxy G935FXXU1APG2+SBOOT
Samsung Galaxy G935FXXU1APG2+SBOOT
Samsung Galaxy G950 S8
Samsung Galaxy G950FXXU1AQDA+SBOOT
Samsung Galaxy G955 S8 PLUS
Samsung Galaxy G955FXXU1AQDB+SBOOT
Samsung Galaxy J105xx
Samsung Galaxy J105BUBU0APB2+SBOOT
Samsung Galaxy J105BUBU0APB2+SBOOT
Samsung Galaxy J105HXXU0APB2+SBOOT
Samsung Galaxy J106B
Samsung Galaxy J106B+SBOOT
Samsung Galaxy J111xx
Samsung Galaxy J111F+SBOOT
Samsung Galaxy J111M+SBOOT
Samsung Galaxy J120xx
Samsung Galaxy J120FNXXU1APC2+SBOOT
Samsung Galaxy J120FNXXU1APC2+SBOOT
Samsung Galaxy J120FNXXU1APF1+SBOOT
Samsung Galaxy J120FXXU1APD1+SBOOT
Samsung Galaxy J120FXXU1APD1+SBOOT
Samsung Galaxy J120FXXU1APF1+SBOOT
Samsung Galaxy J200xx
Samsung Galaxy J200HXXU0APF1+SBOOT
Samsung Galaxy J200HXXU0APF1+SBOOT
Samsung Galaxy J210F
Samsung Galaxy J210F+SBOOT
Samsung Galaxy J320xx
Samsung Galaxy J320FXXU0APB1+SBOOT
Samsung Galaxy J320FXXU0APB1+SBOOT
Samsung Galaxy J320PVPE1AOK8+SBOOT
Samsung Galaxy J320PVPE1AOK8+SBOOT
Samsung Galaxy J320YXXU1APC2+SBOOT
Samsung Galaxy J510xx
Samsung Galaxy J510FNXXU1APC3+SBOOT
Samsung Galaxy J510GNDXU1APD5+SBOOT
Samsung Galaxy J510HXXU1APC5+SBOOT
Samsung Galaxy J700H
Samsung Galaxy J700HXXU2APE1+SBOOT
Samsung Galaxy J710xx
Samsung Galaxy J710FXXU1APD2+SBOOT
Samsung Galaxy J710FXXU1APG1+SBOOT
Samsung Galaxy J710GNDXU1APF1+SBOOT
Samsung Galaxy J710GNDXU1APG2+SBOOT
Samsung Galaxy N930F
Samsung Galaxy N930FXXU1APH7+SBOOT
Samsung Galaxy T560xx
Samsung Galaxy T560NUBNN1BPL1+SBOOT
Samsung Galaxy T560NUUES1BPL1+SBOOT
Samsung Galaxy T580
Samsung Galaxy T580XXU1APE3+SBOOT
Samsung Galaxy T585
Samsung Galaxy T585XXU1APH1+SBOOT
Samsung Galaxy T677
Samsung Galaxy T677DXU1AOJ3+SBOOT
Samsung Galaxy T813
Samsung Galaxy T813XXU1APD4+SBOOT
Samsung Galaxy T819
Samsung Galaxy T819YDXU1APE1+SBOOT

 

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.