مجموعه فایل های کاربردی و کمیاب ADB Enable برای رفع مشکل FRP گوشی های سامسونگ

مجموعه فایل های  ADB Enable ساموسونگ

مجموعه فایل های کاربردی و کمیاب ADB Enable برای رفع مشکل FRP گوشی های سامسونگ

 Enable usb Debugging Remove and security FRP

حل مشکل گوگل اکانت و قفل گوشی

پس از رایت فایل مربوطه در محیط دانلودینگ روی گوشی  ADB گوشی به راحتی فعال شده و میتوان مشکل FRP گوشی را به راحتی حل نمود.

کاربرد این فایلها فعال کردن گزینه USb Debugging  و شناسایی کامل گوشی برای انجام عملیات حذف  FRP ،پترن و یا دیگر موارد می باشد.

شامل آخرین Build Number ؛ Changelist و ورژن اندروید

 

شامل آخرین Build Number ؛ Changelist و ورژن اندروید
Samsung galaxy ADB Enable File

A310F XXU1AOL3
A310F XXU2APG1
A320F XXU1AQA2 6.0.1
A320F XXU2AQF1 6.0.1 New
A320F XXU2BQG5 7 New
A320F XXU2BQI2 7 New
A320F XXU2BQG6 7 New
A320F XXU1AQA3 6.0.1
A320F XXU1AQB3 6.0.1
A510F XXU1AOL7
A510F XXU2APC2
A510F XXU2APG1
A510Y DXU1AOL7
A510Y DXU1APA2
A520F XXU1AQA5 6.0.1
A520F XXU1AQA6 6.0.1
A520F XXU2BQH4 7 New
A520F XXU2BQIH 7 New
A710F XXU1AOL6
A710F XXU1APC3
A710F XXU1APG2
A710Y DXU1APD1
A710Y DXU1APG2
A720 XXU1APL7 6.0.1
A720F XXU2AQF8 6.0.1
A720F XXU2BQH3 7 New
A720F XXU2BQI9 7 New
A810F XXU1BQH3 7 New
A910F XXU1APG1
C7010 ZCU1AQB1 6.0.1
G389F XXU1APC2
G389F XXU1APE1
G532G DXU1AQB1 6.0.1
G570F XXU1APJ2 6.0.1
G570Y DXU1API3 6.0.1 New
G570Y DXU1AQA2 6.0.1
G600FY XXU1APF1
G610FD  DU1AQA4 6.0.1
G610M UBU1API2 6.0.1
G610M UBU1APJ1 6.0.1
G903F XXU1AOH1
G920F XXU5EQBA 7 New
G925F XXU5EQBA 7 New
G928C XXU3CQC8 7 New
G928F XXU1AOL2
G928F XXU2AOL2
G928F XXU3CQC2 7 New
G930F XXU1APB4
G930F XXU1APG2
G930F XXS1DQG4 7 New
G930F XXU1DQB7 7 New
G930F XXU1DQBO 7 New
G930F XXU1APC7 6.0.1
G935F XXU1APG2
G935F XXS1DQG4 7 New
G935F XXU1DQB7 7 New
G935F XXU1DQC4 7 New
G935F XXU1APB2 6.0.1
G935F XXU1APC7 6.0.1
G935F XXU1APC8 6.0.1
G950F XXU1AQF1 7
G955F XXU1AQE3 7
G955U SQU1AQD8 7
J105B UBU0APB2
J105H XXU0APB2
J120A UCU1APC1 6.0.1
J120F XXU1APD1
J120F XXU1APF1
J120FN XXU1APC2
J120FN XXU1APF1
J200H XXU0APF1
J320A UCU1APD1 6.0.1
J320F XXU0APB1
J320P VPE1AOK8
J320Y XXU1APC2
J327A UCU1AQC2 7
J3300Z  CU1AQG2 7.1.1  New
J330FN XXU1AQG3 7
J330G DXU2AQI2 7 New
J330GD  XU1AQG4 7
J510FN XXU1APC3
J510GN DXU1APD5
J510H XXU1APC5
J530F XXU1AQE5 7
J530G UBU1AQF4 7
J530GM UBU1AQF4 7
J530YD  XU1AQF2 7
J700H XXU2APE1
J700T UVU1APD4 6.0.1
J701F XXU1AQF7 7 New
J701M UBU1AQF5 7  New
J710F XXU1APD2
J710F XXU1APG1
J710F XXU3BQHE 7 New
J710F XXU1APD3 6.0.1
J710GN DXU1APF1
J710GN DXU1APG2
J730F XWU1AQF4 7 New
J730F XXU1AQF3 7
J730GD  XU1AQF1 7
J730GM DXU1AQF1 7
N920C XXU3CQC8 7 New
N930F XXU1APH7
N950F XXU1AQH9 7
T580 XXU1APE3
T585 XXU1APH1
T677 DXU1AOJ3
T813 XXU1APD4
T819Y DXU1APE1
T825 XXU1AQG1 7 New
فایل های اضافه شده در سال 2018
A8+(2018)A730F XXU1AQL6 7.1 New
A8+(2018)A730X XXU1AQL2 7.1 New
A8(2018)A530F XXU1AQL4 7.1 New
Tab A(2017)T385 DXU1AQK1  7  New

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.